Діяльність бібліотеки

Співробітництво з органами влади
 • Зустрічі фахівців владних структур з колективом бібліотеки і читачами
 • Співробітництво в видавничої діяльності
 • Фінансування на придбання комп'ютерного обладнання та ремонт приміщення бібліотеки
 • Електронна картотека нормативно–правової документації облдержадміністрації, райдержадміністрації, районної та міської рад з актуальних питань
 • Відкритий доступ читачів до фондів офіційних документів місцевих органів влади
 • Інформаційна підтримка владних структур: створення електронної картотеки “Інформація з питань діяльності органів влади”, видання інформаційного бюлетеня за цією тематикою

Партнерська взаємодія з соціальними службами, закладами освіти, культури, туризму та санаторно – курортними установами
 • Взаємодії на виконання комплексних обласних та районних програм
 • Спільне проведення масових заходів
 • Запрошення на зустріч з читачами
 • Надання матеріалів та інформаційних довідок

Взаємодія і партнерство з творчою інтелігенцією
 • Презентації книг та картин місцевих авторів
 • Зустрічі з читачами
 • Зібрання в краєзнавчим фонді бібліотеки друкованих видань місцевих авторів та пропаганда їх творчості
 • Інформаційна та консультативна допомога


Різновекторна робота з читачами

 • Послугами “Сімейного абонемента” користуються понад 65% читачів
 • Діє “Домашній абонемент” для людей похилого віку
 • Існують послуги “нічного абонемента”
 • Надається інформація про надходження нових книг та установлюється черга на отримання видань підвищеного попиту
 • Здійснюється вивчення та задоволення читацьких інтересів та попиту
 • Читачі отримують кваліфіковані консультації у підборі літератури для навчання та читання
 • Виконуються фактографічні та аналітичні довідки , у т.ч. за допомогою електронних баз даних та можливостями Інтернету
 • Проводиться масова робота

Краєзнавча діяльність
 • Краєзнавчий фонд – понад 350 видань.
 • Діє читацький клуб “Краєзнавець”.
 • Підшивки місцевої газети зберігаються з 1945 року.
 • Створена картотека статей періодичних місцевих видань, розпочато створення електронної анотованої краєзнавчої картотеки літератури з фондів ЦРБ
 • Регулярно поповнюються матеріалами краєзнавчі тематичні папки
 • Збираються та пропагуються твори місцевих авторів і сучасна література про наш край
 • Здійснюється видавнича діяльність за матеріалами краєзнавчого фонду бібліотеки
 • Проводяться масові заходи, зустрічі з видатними людьми району та міста
 • Організуються краєзнавчі конкурси, надаються необхідні матеріали для їх учасників


Масові заходи
 • Спрямовані на популяризацію літератури всіх галузей знань з використанням різноманітних форм
 • роботи: зустріч з актуальною книгою, театралізоване свято, зустріч за круглим столом, бібліомарафон, бенефіс читача, літературний вечір-шанування, екологічне досьє,
 • Інтелектуально-розважальні ігри та ін.